BioOne - повнотекстова база даних публікацій в галузі біології, біохімії, екології та наук про навколишнє середовище. Містить 200 назв видань.

SCOPUS - Мультидисциплінарна реферативна база даних від компанії Elsevier, що індексує понад 21,000 найменувань журналів міжнародних видавництв, 100000 книг та 6,8 млн. конференційних доповідей тощо. Оновлюється щодня, містить записи включно до першого тому, першого випуску журналів провідних наукових видавництв. Надає можливість дослідникам здійснювати професійний пошук наукових публікацій, побачити різноманітну інформацію про наукові розробки (в яких саме журналах розкривалася тема, якими авторами, які патенти є, дані за конкретні роки тощо), отримати відомості про авторів, котрі розробляють ту чи іншу проблему, відомості про організації, що публікують дослідження в конкретній галузі, а також проаналізувати та порівняти за цитованістю, публікаційною активністю, бібліометричними показникам наукові журнали. Є джерелом отримання наукометричних даних для проведення оціночних досліджень на корпоративному та державному рівнях.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua