Віртуальна книжкова виставка "Профілактична медицина - запорука збереження здоров’я"

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА
ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА — ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

 

Гігієна як наука переслідує велику і благородну мету — зробити розвиток
людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним,
старіння найбільш уповільненим, а смерть найбільш віддаленою.
Едмунд Паркс (Parkes Edmund Alexander,
1819—1876), англійський лікар-гігієніст

 

Основною здоров’я людини є не лише якісна діагностика та лікування захворювань, а і профілактика — робота на попередження виникнення захворювань.

Надзвичайно важливим напрямком медицини є профілактична медицина. Це колективна медицина, або гігієна. Об’єктом вивчення гігієни є практично здорові люди, люди, які без обмежень здатні виконувати свої біологічні і соціальні функції. В умовах сучасного науково-технічного прогресу 20 % здоров’я людини залежить від зовнішнього середовища та природнокліматичних умов і 53 % — від способу життя.

Головними завданнями профілактичної медицини є:

  • Вивчення стану здоров’я населення, попередження захворювань у здорових і загострень і рецидивів у реконвалесцентів[1].
  • Прогноз стану здоров’я майбутніх поколінь.
  • Вивчення впливу окремих факторів на здоров’я і життєдіяльність населення.
  • Розробка шляхів підвищення рівня здоров’я і соціально-трудового потенціалу населення.

Знання основ профілактичної медицини надають змоги лікарям правильно визначати вплив довкілля на стан здоров’я населення, причини захворювань, допоможуть проводити медико-гігієнічну діяльність та формувати здоровий спосіб життя різних верств населення.

Науково-медичним відділом бібліотеки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця підготовлена віртуальна книжкова виставка “ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА — ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ”. На виставці представлена навчальна та наукова література з профілактики і лікування поширених та небезпечних захворювань, як туберкульоз, гепатит, рак та ін. Велика увага приділяється питанням профілактичного запобігання хворобам у педіатрії, сімейній медицині, онкології, травматології, імунології тощо.

Серед представленої літератури найбільш цікавими для читачів будуть такі книги:

 

МОНОГРАФІЇ

АПАНАСЕНКО Г.Л.

Книга о здоровье. — К.: Медкнига, 2007. — 132 с.

Ця книга — для лікарів, які вбачають сенс своєї діяльності не тільки в лікуванні хворих, але і в тому, щоб не допустити збільшення їх кількості. Вона може стати в нагоді і для людей, які не мають медичної освіти, але знають, що ніхто, крім них самих, не здатний зберегти і зміцнити їх здоров’я. Автор цієї книги лікар. Він багато знає про здоров’я та готовий поділитися своїми незвичайними для лікаря знаннями з усіма, кого це зацікавить. Не секрет: для того, щоб зберегти і зміцнити своє здоров’я, є тільки три основні засоби. Це фізичні вправи, раціональне харчування та психорозвантаження і психорегуляція. Про них, головним чином й піде мова в цій книзі.

БЮТТНЕР Д.

Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей / Пер. с. англ. Е. Бакушевой. — М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2012. — 272 с.

У книзі ви знайдете не тільки історії життя мешканців “блакитних зон”[2], але й інформацію про те, як їм вдається прожити так довго. При бажанні ви зможете проаналізувати власне життя та звички і зробити крок назустріч здоров’ю та довголіттю. Позитивні приклади, підкріплені практичними рекомендаціями, можуть надихнути на початок позитивних змін у власному житті. Здоров’я — те, без чого ніхто не зможе бути щасливим і успішним, незалежно від інших обставин. Це справжній скарб, який кожен повинен цінувати, берегти і примножувати. Задумайтеся, в наших руках — 75 % контролю над своїм здоров’ям!

Ця книга вже перекладена багатьма мовами і стала бестселером у багатьох країнах. Читайте, робіть висновки, живіть довго, діліться досвідом і знаннями!

На сторінках цієї книги ви знайдете натхнення і практичні рекомендації, які допоможуть прокласти власний шлях до Здоров’я, Довголіття та Щастя.

Здоровый образ жизни: Теория и практика профилактической медицины: Материалы 27-й научно-методической конференции преподавателей медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета, 30 матра 2010 г. / Под ред. А.Р. Аветисова. — Минск: БГМУ, 2010. — 32 с.

Висвітлюється коло питань, що стосуються валеології та формування здорового способу життя в Республіці Білорусь на сучасному етапі.

Призначені для викладачів, аспірантів та студентів медико-профілактичного факультету, валеологів, гігієністів, епідеміологів.

ИЛЬИНА С.И.

Здоровье на вашем столе. — 4-е изд. стереотип. — К.: Медицина, 2008. — 424 с. — (Энциклопедия народной медицины).

Книга відомого лікаря-дієтолога Світлани Ільїної “Здоров’я на вашому столі” адресована тим, хто хоче бути здоровим і подолати недуги. Наші далекі предки куди нас краще розбиралися в навколишньому рослинному світі, добре знали лікувальні властивості рослин, вміли їх збирати, зберігати, лікувати ними. Людина стане більш здоровою, зробить своє життя більш щасливим, якщо щодня вживатиме в їжу те, що дарує їй Природа.

Для широкого кола читачів.

ТРАХТЕНБЕРГ И.М. ПОЛЯКОВ А.А.

Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека. — К.: Авиценна, 2007. — 272 с.

У монографії розглянуто загальні і приватні проблеми вікової працездатності людини, а саме її фізіологічні і гігієнічні аспекти. Визначено їх місце в сучасній медицині праці та соціальної геронтології. Надається визначення понять “норма” і “здоров’я” у взаємозв’язку з віком і працездатністю. Висвітлюються вікові аспекти герогігієни та профілактичної токсикології. У книзі міститься ряд практичних порад, які стосуються чинників підвищення ефективності працездатності осіб старших вікових груп і профілактики втомлення. Показано вплив способу життя людини на її тривалість.

Для широкого кола читачів.

НЕМСАДЗЕ В., АМБЕРНАДИ Г.

Детский травматизм. Книга для родителей. Опыт понимания, лечения, профилактики. — М.: Советский спорт, 1999. — 272 с.

У книзі двох авторів — відомого дитячого хірурга і журналіста, — вперше зроблена спроба представити дитячий травматизм як одночасно клінічне, поведінкове, громадське та історико-культурне явище. Дана повна типологія дитячої травми, наведено сотні прикладів травматичних ситуацій, дані уроки долікарської допомоги при різних видах ушкоджень у дітей.

Книга буде корисною для лікарів-практиків, шкільних педагогів, професійних спортсменів, криміналістів — всіх людей, які за родом занять виявляються ближче до дитині, що потрапила у біду.

МАЙДАННИК В.Г.

Рахит у детей. Современные аспекты. — К.; Ніжин: ООО Аспект-Поліграф, 2006. — 116 с.

У монографії на сучасному рівні висвітлено загальні уявлення про рахіт, вітамін D-дефіцитний рахіт, вітамін D-залежний рахіт, гіпофосфатемічний (резистентний) рахіт. Розглянуто визначення поняття, класифікація захворювань, етіопатогенез різних форм рахіту, клінічна картина і діагностичні заходи, диференційна діагностика, лікування та профілактика різних форм рахіту.

МАЙДАННИК В.Г., ХАЙТОВИЧ М.В., ЮХИМЕНКО Г.Г.

Гельминтозы у детей. — К.: Дорадо-Друк, 2012. — 604 с.

У книзі викладено основні відомості про гельмінтози людини, які реєструються у багатьох регіонах світу. Висвітлено питання епідеміології, етіології, патогенезу, морфології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених гельмінтозів, санітарно-епідеміологічні заходи у вогнищі інфекції, особливості перебігу гельмінтозів у дітей і підлітків. Етіотропна терапія хворих гельмінтозами викладена згідно з протоколами лікування, прийнятими в Україні та в зарубіжних країнах.

Для широкого кола читачів. Буде також корисною інфекціоністам, токсикологам, терапевтам, гастроентерологам, сімейним лікарям.

СКАЧКО Б.Г.

ВІЛ/СНІД. Профілактика. Лікування. Реабілітація. — К.: Медицина, 2006. — 224 с. — (Шлях до здоров’я).

У монографії наведено основні шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), можливості запобігання інфікуванню в разі неінтенсивного зараження, подовження періоду безсистемного носійства вірусу і максимально можливого відстрочення різноманітних проявів власне СНІДу — синдрому набутого імунодефіциту. Описано методику супровідного лікування з використанням засобів рослинного походження. Комплексна підготовка стану імунної системи ВІЛ-інфікованих дозволить зменшити вірогідність розвитку запальних захворювань і опортуністичних інфекцій, прояви різноманітної наявної патології, поліпшити якість життя сьогодні та зробити вагомий внесок у досягнення активного довголіття в умовах екологічно забрудненого довкілля.

Для широкого кола читачів. Буде також корисною для студентів медичних закладів освіти, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

СКАЧКО Б.Г.

Гепатит. Профілактика. Лікування. Реабілітація. — К.: Медицина, 2006. — 224 с. — (Шлях до здоров’я).

У книзі на сучасному науковому рівні показано можливості профілактики та поетапного лікування хворих на гепатит різного походження (вірусний, токсичний, бактеріальний тощо), а також реабілітації після перенесеного захворювання.

Автор рекомендує для лікування хворих на гепатит збори лікарських рослин, які мають протизапальну дію.

Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться умовами відносно безпечного життя в екологічно забрудненому середовищі, намагається жити без хвороб і хоче досягти активного довголіття.

СКАЧКО Б.Г.

Туберкульоз. Профілактика. Лікування. Реабілітація. — К.: Медицина, 2006. — 120 с. — (Шлях до здоров’я).

У монографії на сучасному науковому рівні висвітлено основні тенденції профілактики і лікування такого поширеного та небезпечного захворювання, як туберкульоз. Широко представлено неінвазивні методи боротьби з туберкульозом, зокрема перевірені часом різноманітні комбінації лікарських рослин, які дозволяють індивідуально скоригувати стан хворого, підвищити ефективність терапії, зменшити прояви ускладнень, подолати резистентність до антибіотиків і покращити прогноз щодо здоров’я та життя людини.

Для широкого кола читачів. Буде також корисною для лікарів-фтизіатрів, сімейних лікарів, всіх, хто цікавиться системними методами профілактики та лікування різноманітних захворювань внутрішніх органів.

СКАЧКО Б.Г.

Рак. Профілактика. Лікування. Реабілітація. — К.: Медицина, 2006. — 160 с. — (Шлях до здоров’я).

У монографії представлено систему оцінювання вірогідності розвитку як онкозахворювання взагалі, так і схильності до окремих локалізацій раку. Запропоновано засоби і методи активної профілактики. Показано можливість визначення стану організму, коли розвиток онкозахворювання дуже імовірний, а також ранньої діагностики його на доклінічному етапі. Практичне використання запропонованих рекомендацій дасть змогу зменшити ризик розвитку або рецидиву онкологічного захворювання, виявити на ранніх стадіях (коли допомога найефективніша) не лише його, а й ті недуги, що виникають на тлі хронічної інтоксикації, нераціонального способу життя, медикаментозного лікування, незбалансованого харчування.

Для масового читача. Стане корисною для онкологів-практиків, сімейних лікарів, терапевтів, геронтологів.

ШУМЕЙКО В., ОВРУЦЬКИЙ В.

Пухлинна хвороба: Напрями протидії інтоксикації. Монографічні нотатки. — К.: НТВ Екорегіо-ЕТХі, 2001. — 108 с.

Метою публікації є знайомство читачів з новітніми, мало висвітленими власними та відомими з літератури дослідженнями пухлинної хвороби.

Деякі погляди авторів не є традиційними.

Ця книга не є підручником. Всі рекомендації бажано узгодити з лікарем-фахівцем.

Робота розрахована на широке коло читачів.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

АПАНАСЕНКО Г.Л., ПОПОВА Л.А., МАГЛЬОВАНИЙ А.В.

Санологія (Медичні аспекти валеології): Підручник для лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти. — Львів: Квадрат, 2011. — 303 с.

У підручнику представлений матеріал, який відповідає програмі спеціалізації за фахом “Санологія”. Викладено загальні уявлення про санологію як медико-біологічного розділу валеології — науки про індивідуальне здоров’я: витоки та історію розвитку санології; санологія як наука і галузь практичної діяльності; діагностика і прогнозування здоров’я індивіда; інтегративний підхід в оздоровленні та ін.

Призначений для лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти, а також для студентів, інтернів, магістрів вищих навчальних медичних закладів, сімейних лікарів, лікарів загальної практики, фахівців центів здоров’я, наукових співробітників.

Громадське здоров’я і громадське медсестринство: Підручник / За ред. проф. Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішка. — 3-тє вид. — К.: Медицина, 2011. — 224 с.

У підручнику викладено основні завдання громадської медичної сестри в справі збереження, зміцнення й відновлення громадського здоров’я, шляхи виконання цих завдань, первинної і вторинної профілактики найпоширеніших патологічних процесів у дорослого населення та дітей, планування сім’ї й запобігання небажаній вагітності).

Для студентів вищих медичних закладів освіти.

ДАЦЕНКО І.І., ГАБОВИЧ Р.Д.

Профілактична медицина: Підручник. — 2-ге вид. переробл. і доповн. — К.: Здоров’я, 2004. — 792 с.

У підручнику викладено основні напрямки профілактичної медицини, загальної гігієни, що характеризують умови і чинники навколишнього середовища, їхній вплив на людину і значення профілактичних заходів, що здобувають все більшої актуальності в охороні здоров’я.

В окремих розділах розглянуто проблеми гігієни атмосферного повітря, води, ґрунту, планування населених пунктів, радіаційної, військової та тропічної гігієни. Видання складено відповідно до навчальної програми із загальної гігієни. У ньому враховано специфіку профілактичної діяльності майбутніх лікарів і звернено особливу увагу на профілактику найпоширеніших захворювань.

Для студентів ВНЗ лікувального, педіатричного та стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів, курсантів, а також сімейних лікарів.

КАЗМИРЧУК В.Е., КОВАЛЬЧУК Л.В., МАЛЬЦЕВ Д.В.

Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями: Учебник. — 2-е изд., переработ. и доп. — К.: ВСИ Медицина, 2012. — 520 с.

У підручнику викладено основи сучасних знань з клінічної імунології та алергології. Детально розглянуто питання патогенезу, діагностики, терапії та профілактики імунодефіцитних захворювань, атопії та псевдоатопії, аутоімунних хвороб, сепсису, імунозалежного безпліддя, пухлин, імунопроліферативних хвороб, патології внутрішніх органів. Є окремий розділ, присвячений віковим аспектам клінічної імунології.

Для студентів ВНЗ, науковців, широкого кола практикуючих лікарів.

КАЗМИРЧУК В.Е., МАЛЬЦЕВ Д.В.

Пособие по клинической иммунологии для врачей: Справочник врача. — К.: ООО “Доктор-Медиа”, 2012. — 368 с. — (Бібліотека “Здоров’я України”).

У довіднику в простій та доступній формі викладено сучасні відомості про функціонуваняя імунної системи людини в нормі та патології. Особливу увагу приділено практичним аспектам зазначеної проблеми. Детально розглянуто питання діагностики, терапії та профілактики імунодефіцитних захворювань, їх аутоімунних та алергічних ускладнень. Викладено принципи інтерпретації результатів загальноклінічних та імунологічних методів дослідження в контексті сучасних досягнень клінічної імунології.

Книга буде корисною для лікарів-практиків різних спеціальностей, студентів ВНЗ.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

ВИНОГРАД Н.О.

Епідеміологічні особливості хвороби, спричиненної вірусом Ебола // Профілактична медицина. — 2014. — № 3—4 (23). — С. 12—16.

У статті вікладені сучасні дані щодо епідеміології хвороби, викликаної вірусом Ебола, з акцентом на структурі паразитарних систем, особливостях збудника, просторових і часових характеристиках розвитку епідемічного процесу та його структурних компонентів. Детально описана клініко-лабораторна частина, протиепідемічні заходи та організація епідеміологічного нагляду.

ПОНОМАРЕНКО А.

Держсанепідслужба України: історія, сучасні реалії та перспективи розвитку: до 90-річчя санепідслужби України // СЕС. Профілактична медицина. — 2013. — № 6 (листопад—грудень). — С. 8—19.

Стаття присвяченна питанням становлення та розвитку державної системи санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні, а також діяльності її основних фундаторів: О.В. Корчак-Чепурківського, Д.К. Заболотного, І.Я. Горбачевського, О.М. Марзєєва, М.Ф. Гамалєя та ін.

МАТВІЄЦЬ Л.Г.

Основні завдання медичних працівників при лікуванні та профілактиці депресивних розладів на первинній ланці надання медичної допомоги // Сімейна медицина. — 2016. — № 4 (66). — С. 12—16.

У статті наведені сучасні рекомендації та основні завдання щодо ведення пацієнтів з депресивними розладами на первинній ланці медичної допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями та сімейними медичними сестерами.

  1. Реконвалесцент (Ре- + лат. convalescens, convalescentis — одужуючий) — хворий у стадії одужання.

 

Виконавець головний бібліотекар Сафронова С.М.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua