Віртуальна книжкова виставка "Микола Амосов — людина, що випередила час"

МИКОЛА АМОСОВ — ЛЮДИНА,
ЩО ВИПЕРЕДИЛА ЧАС
до 105-річчя від дня народження
                             
                              Віртуальна книжкова виставка

 

 

Смысл жизни — cпасать людей. Делать сложные операции.
Разрабатывать новые, лучшие. Чтобы меньше умирали.
Учить других врачей честной работе. Наука, теория —
чтобы понять суть дела и извлечь пользу. Это мое дело.
Им я служу людям…
Микола АМОСОВ

 

6 грудня відзначається 105 років від дня народження хірурга-кардіолога, письменника, автора новаторських методик в кардіології, автора дискусійних робіт з геронтології, проблем штучного інтелекту і раціонального планування суспільного життя Миколи Михайловича АМОСОВА (1913—2002).

Амосов — це лікар, який врятував життя тисячам людей. Його головною зброєю був скальпель. Операції на стравоході, легенях, і особливо на серці він робив при загрозі швидкої смерті пацієнтів, часто в умовах, коли ніхто інший їх зробити не міг. Амосов — остання надія для мільйонів. Він не завжди перемагав смерть, але завжди боровся до останнього.

М.М. Амосов — автор понад 400 наукових робіт, включаючи 19 монографій. Ряд монографій перевидані в США, Японії Німеччині, Болгарії.

У створеному ним інституті підготовлено 40 докторів і понад 150 кандидатів наук, багато хто з яких очолює великі наукові центри. М.М. Амосов був членом президії правління Українського суспільства хірургів і кардіологів Міжнародної асоціації хірургів і кардіологів, Міжнародної асоціації хірургів і Міжнародного товариства серцево-судинних хірургів, Міжнародного товариства медичної кібернетики, Наукової ради з кібернетики України, членом редколегії, редакційних рад низки вітчизняних і зарубіжних журналів. Свою наукову роботу поєднував з суспільною діяльністю, був депутатом Верховної Ради СРСР п’яти скликань.

Микола Михайлович був блискучим хірургом, вченим, яскравою, талановитою людиною, чий геній випередив його час. Він ніколи не залишався байдужим до проблем держави, нації, окремої людини. Світла пам’ять про академіка М.М. Амосова назавжди залишиться в серцях його учнів, співробітників, багатьох тисяч врятованих хворих, всіх, кому пощастило зустрічатися з цією чудовою людиною. У 2003 році Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України присвоєно ім’я академіка Миколи Михайловича Амосова.

У 2008 році за результатами опитування громадської думки “Великі українціˮ Микола Михайлович був визнаний другим після Ярослава Мудрого великим українцем.

Микола Амосов широко відомий як письменник. Його перша книга “Думки і серцеˮ стала міжнародним бестселером, переведеним на безліч мов світу.

Всього вчений і лікар видав шість книг: “Думки і серцеˮ, “Записки з майбутньогоˮ, “ПРГ- 22-66ˮ, “Книга про щастя та нещастяˮ, “Голоси часівˮ, “Роздуми про здоровʼяˮ. В останній він виклав теорію можливості продовження життя на основі його власної системи обмеження і навантажень — системи, яка випробовувалася Амосовим на самому собі. Тож не дивно, що тираж “Роздумівˮ досяг 7 000 000 примірників — приблизно стільки ж, скільки було у книги “Думки і серцеˮ.

До 105-річчя від дня народження видатного вченого відділом обслуговування науковою літературою бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця підготовлено віртуальну книжкову виставку “МИКОЛА АМОСОВ — ЛЮДИНА, ЩО ВИПЕРЕДИЛА ЧАСˮ.

До уваги користувачів пропонуємо найбільш цікаві книги:

 

ПРАЦІ М.М. АМОСОВА

Амосов Н.М.

Очерки торакальной хирургии. — К., 1958. — 728 с.

В основу книги покладений багаторічний досвід автора з питань торакальної хірургії — хірургії легень, серця, стравоходу та кардії.

Книга є посібником для лікарів, що займаються грудною хірургією.

Амосов Н.М., Малахова А.В.

Хирургическое лечение нагноительных заболеваний легких. — К.: Государственное медицинское издательство УССР, 1956. — 192 с.

У монографії наведено короткі відомості з анатомії легень, питання класифікації легеневих захворювань, методи обстеження хворого та вибір методів лікування різних клінічних форм легеневих нагноювань.

Велика увага приділяється питанням підготовки до оперативного втручання, хірургічного лікування та ускладнень, що виникають під час операції.

Амосов Н.М.

Пневмонэктомия и резекции легкого при туберкулезе. — М.: МЕДГИЗ, 1957. — 196 с.

Книга присвячена одній з найактуальніших та мало розроблених проблем хірургії — хірургічному лікуванню туберкульозу легень. В роботі детально розглядаються питання етіології, патогенезу та оперативного лікування.

Амосов Н. М., Лиссов И.Л., Сидаренко Л.Н.

Операции на сердце с искусственным кровообращением. — К.: Государственное издательство УССР, 1962. — 248 с.

В монографії наведено опис апаратів для штучного кровообігу, патофізіологічних покращень в організмі під час операцій, вибір та проведення наркозу та заходів щодо підтримки нормального газообміну та гемодинаміки. Велика увага приділяється показникам та протипоказанням до операцій зі штучним кровообігом, детально описані методики виправлення різних вроджених та набутих вад, проведення післяопераційного періоду та лікування ускладнень.

В основу роботи покладений великий досвід клініки в проведенні операцій зі штучним кровообігом з використанням власного апарату.

Амосов Н.М.

Регуляция жизненных функций и кибернетика. — К.: Наукова думка, 1964. — 116 с.

Відомий радянський вчений-хірург лауреат Ленінської премії М.М. Амосов протягом декількох років розробляє теорію регулювання життєвих процесів з позиції кібернетики.

У доступній формі автор розповідає про те, як за допомогою найтонших та складних систем регуляції, їх взаємодії живий організм пристосовується до навколишнього середовища. Ці дослідження вченого є одним із перших у вітчизняній літературі дослідів систематизації основних понять біологічної кібернетики.

Амосов Н.М.

Моделирование мышления и психики. — К.: Наукова думка, 1965. — 304 с.

У книзі відомого вченого член-кореспондента АМН СРСР лауреата Ленінської премії М.М. Амосова викладаються принципи переробки інформації та моделювання у складних живих системах. Автор пропонує свою оригінальну інформаційну гіпотезу про програми психічної діяльності людини (емоції, свідомість, підсвідомість, воля, творчий процес) та намічає шляхи моделювання їх на сучасних електронно-обчислювальних машинах.

Книга буде корисною для осіб, які займаються питаннями кібернетики, медицини, психології, а також для широкого кола читачів.

Амосов Н.М.

Искусственный разум. — К.: Наукова думка, 1969. — 156 с.

Чи можливо створити штучний розум? Чи буде він спроможний до повноцінного мислення, до творчості? Ким доведеться йому бути — помічником або супротивником людського розуму? Ці питання вже давно обговорюються багатьма вченими.

Свою точку зору з цієї теми висловлює член-кореспондент АМН СРСР Микола Амосов.

У роботі популярно описані загальні принципи переробки інформації у складних системах “типу живихˮ — організмі, мозку, суспільстві. Висунута гіпотеза про механізми психічної діяльності — таких, як упізнавання, розуміння, свідомість, відчуття, емоції, воля, творчість.

Для широкого кола читачів.

Амосов Н.М., Бендет Я.А.

Хирургия пороков сердца: Лекции для терапевтов и педиатров. — К.: Здоров’я, 1969. — 168 с.

У книзі в доступній формі викладаються основи хірургічного лікування вроджених та набутих вад серця. Особлива увага приділяється питанням, що входять у компетенцію терапевтів та педіатрів. Важливе місце відводиться показанням та протипоказанням щодо операцій, до- та післяопераційному лікуванню хворих з вадами серця. Даються рекомендації щодо диспансерного нагляду за особами, яких було прооперовано. Наводяться відомості по патофізіології вад серця, спеціальним методам діагностики та хірургічних операцій.

Книга буде корисною для лікарів-практиків — терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, які займаються хірургією серця.

Амосов Н.

Раздумья о здоровье. — М.: Молодая гвардия, 1973. — 192 с.

Як жити, щоб укріпити своє здоров’я, зберегти до глибокої старості ясний розум та працездатність?

Про наукові основи життя людини розповідає відомий хірург, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії Микола Михайлович Амосов.

Книга допоможе молодому читачеві зрозуміти, як краще організувати свою працю, відпочинок, харчування, сімейне життя, та пояснить, чому так небезпечні для життя куріння та інші шкідливі надмірності.

Для широкого кола читачів.

Амосов Н.М., Муравов И.В.

Сердце и физические упражнения. — К.: Здоров’я, 1985. — 80 с.

Вирішальне значення для збереження здоров’я у наш час мають фізичні тренування організму, та, насамперед, серця. Автори книги — академік АН УРСР М.М. Амосов та професор І.В. Муратов — розповідають про резервні можливості серця, особливості його тренування у різні вікові періоди, описують прості методи оцінювання стану серця при оздоровчих заняттях.

Для широкого кола читачів, викладачів груп здоров’я.

Амосов Н.М., Зиньковский М.Ф.

Хирургическое лечение тетрады Фалло. — К.: Здоров’я, 1982. — 152 с.

Автори монографії — М.М. Амосов — академік АН УРСР, науковий керівник клініки серцевої хірургії Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії та М.Ф. Зиньківський — доктор медичних наук, керівник відділу реабілітації НДІ серцево-судинної хірургії.

У монографії наведені відомості щодо діагностики та лікування вродженої вади серця — тетради Фалло. Детально розглядаються анатомія та гемодинаміка цієї патології, надаються рекомендації щодо вибору тактики, методики хірургічного втручання, описуються безпосередні та віддалені результати.

Для хірургів, терапевтів та наукових співробітників, які вивчають дану проблему.

Амосов Н.М., Бендет Я.А.

Физическая активность и сердце. — 2-е изд., перераб. и доп. К.: Здоров’я, 1984. — 232 с.

В монографії наведені відомості про вплив фізичної активності на функцію серця та її роль у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань.

До другого видання внесені необхідні уточнення, оновлені та доповнені дані про фізичну та трудову реабілітацію хворих.

Книга буде корисною для лікарів різних спеціальностей, які цікавляться питаннями профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Амосов Н.М., Бендет Я.А.

Физическая активность и сердце. — 3-е изд., перераб. и доп. К.: Здоров’я, 1989. — 216 с.

Автори монографії — академік АН УРСР, директор Київського НДІ серцево-судинної хірургії Микола Михайлович Амосов та заслужений діяч науки УРСР, професор, завідувач відділу реабілітації НДІ серцево-судинної хірургії Яків Абрамович Бендет.

У книзі описані вплив фізичної активності на функцію серця та її роль у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Особливу увагу приділено використанню навантажень з метою виявлення функціонального стану серцево-судинної системи, фізичної реабілітації осіб, що оперувалися з приводу вад серця та хворих на хронічну коронарну недостатність.

Амосов Н.

Книга о счастье и несчастьях: Дневник с воспоминаниями и отступлениями. — Кн. 2. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 238 с.

У своїй книзі відомий хірург, вчений, письменник Микола Амосов продовжує розмову з молодим читачем, яку почав у “ Книга о счастье и несчастьяхˮ, що вийшла у видавництві “Молода гвардіяˮ у 1984 та 1986 роках.

Автор розповідає про роботу хірурга, який оперує серце, про проблеми медицини та охорони здоров’я, ділиться своїми спогадами та думками про кібернетику.

Для широкого кола читачів.

Амосов Н.М., Бендет Я.А.

Терапевтические аспекты кардиохирургии. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Здоров’я, 1990. — 288 с.

Автори — академік АН УРСР, почесний директор Київського НДІ серцево-судинної хірургії МЗ УРСР Микола Михайлович Амосов та заслужений діяч науки УРСР, професор, завідувач відділу реабілітації НДІ серцево-судинної хірургії Яків Абрамович Бендет.

У монографії наведені відомості про хірургічне лікування вроджених та набутих вадах серця, коронарної недостатності, а також електростимуляції при лікуванні аритмії. Висвітлюється патофізіогія та спеціальні методи діагностики цих хвороб. Особлива увага приділяється питанням показань та протипоказань щодо операції, до- та післяопераційному лікуванню. Наведені рекомендації щодо диспансеризації, детально описані сучасні методи реабілітації та кількісного оцінювання хворих за допомогою навантажувальних тестів.

Для кардіологів, терапевтів, педіатрів, а також інших спеціалістів, що займаються обстеженням, лікуванням та трудовою експертизою хворих на серцеву патологію.

Амосов Н.М.

Разум, человек, общество, будущее. — К.: Байда, 1994. — 186 с.

В книзі всесвітньо відомого хірурга, кібернетика, академіка М.М. Амосова вперше в науці висунуто ідею про існування Загального Алгоритму Розуму, який реалізований еволюцією в біологічних системах — від клітини до суспільства. Він може і повинен стати основою для створення Штучного Інтелекту, здатного відтворювати психіку людини, її думки, свідомість, волю, творчість. Ці ідеї Миколи Амосова успішно розробляються його учнями в інституті кібернетики імені В.М. Глушкова.

Для широкого кола читачів.

Амосов Н.

Мысли и сердце. Записки из будущего / сост. В. Белявский; под ред. Е. Амосовой: в 2 т. — Донецк: Донбасс, 2012. — Т. 1. — 624 с.

До першого тому увійшли три твори М.М. Амосова: “Думки і серцеˮ — це перший значний художній твір, що вийшов в 1964 році і мав тоді неймовірний успіх у читачів, “Записки військового хірургаˮ — документально-художній твір, який розповідає про будні військово-польового шпиталю, гостро передає тяготи та героїзм військових лікарів у роки Другої світової війни, “Записки з майбутньогоˮ частково публікувалися в СРСР, а їх друга частина була опублікована лише в перекладі англійською у “SimonandSchusterˮ, Нью-Йорк, в 1970 році, через АПН. Навіть після правки цензура не допустила видання у Радянському Союзі. “Записки з майбутньогоˮ — свідчення минулої епохи, наукових устремлінь Миколи Михайловича та життя наукових кіл того періоду. Одночасно в них багато “суто особистогоˮ — того, що поза часом.

Амосов Н.

Книга о счастье и несчастьях; Голоса времен / сост. В. Белявский; под ред. Е. Амосовой: в 2 т. — Донецк: Донбасс, 2013. — Т. 2. — 720 с.

Художні, науково-публіцистичні, соціологічні, філософські твори видатного українського хірурга, академіка М.М. Амосова видаються ще з 60-х років минулого століття. Вони перекладені на десятки мов світу і знайшли визнання у широкого кола читачів.

До другого тому увійшли науково-популярні та мемуарні твори “Книга про щастя та нещастяˮ та “Голоси часівˮ. У них постає ціла епоха в житті нашого суспільства, яка хоч і відійшла в минуле, але не остигла, містить багато повчального і такого, що потребує глибокого осмислення та проекцій на сьогодення.

Амосов Н.М.

Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество. — Д.: Сталкер, 2003. — 464 с.: ил.

Книга М.М. Амосова, відомого ученого, кібернетика являє собою результат сорока років роботи в гуманітарних науках, теорії мислення, психології, соціології та філософії. Особливістю роботи автора є використання кількісних моделей організму, розуму особистості та суспільства із застосуванням розробленого автором метода евристичного моделювання.

Автор розповідає що таке хвороба, як їй протистояти, про відмінний засіб від хвороб і старості — тренування для тіла та цікаві заняття для душі й розуму.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Н.М. Амосов: автопортрет. К 95-летию со дня рождения (1913—2002) // СЕРЦЕ І СУДИНИ. — 2009. — № 1 (25). — С. 8—17.

Віленський, Ю.

Энциклопедическое исследование о жизни и деятельности выдающегося хирурга современности Н.М. Амосова // СЕРЦЕ І СУДИНИ. — 2010. — № 1 (29). — С. 113—116.

М.М. Амосов: “Хірургія була моїм стражданням і щастямˮ: До 100-річчя від дня народження // ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я. — 2013. — № 4 (жовтень—грудень). — С. 4—7.

Матеріали підготувала головний бібліотекар С.М. Сафронова

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua