Віртуальна книжкова виставка: “Чорнобиль — незаживаюча рана: головні наслідки аварії”

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА
“ЧОРНОБИЛЬ — НЕЗАЖИВАЮЧА РАНА: ГОЛОВНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ”

(До 30-річчя від дня аварії на Чорнобильській АЕС)

Чорнобильська катастрофа не вписувалася в нашу систему уявлень,
у нас не було подібного досвіду в історії, і для неї ми не знаходили ні аналогій, ні слів.
Світлана АЛЕКСІЄВИЧ, білоруська письменниця

 

В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них — 26 квітня 1986 року, коли над квітучим Поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Чорнобиль і досі є незагоєною раною.

Ця трагедія забрала життя багатьох людей, завдала шкоди здоров’ю мільйонів українців. Її наслідки ще відчуватимуть на собі майбутні покоління. Вона вважається найжахливішою катастрофою в історії людства. Ім’я їй — Чорнобиль.

Сьогодні Чорнобиль для нас — це майже три з половиною мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10 відсотків території, що зазнала прямого радіаційного ураження.

До 30-річчя від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції науково-медичним відділом бібліотеки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця була підготовлена віртуальна книжкова виставка “ЧОРНОБИЛЬ — НЕЗАЖИВАЮЧА РАНА: ГОЛОВНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ”. На виставці читачам представлено навчальну та наукову літературу, авторами якої є професори і викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та інших медичних закладів України.

Серед представленої літератури найбільш цікавими читачі відзначили такі книги:

 

МОНОГРАФІЇ

Антонов В.П.

Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты. — К.: О-во “Знание” УССР, 1987. — 48 с.

В результаті аварії на Чорнобильській АЕС склалася унікальна за масштабами та історичного досвіду ситуація, до якої виявилися психологічно непідготовленими не тільки широкі верстви населення, але і фахівці, вчені, керівники. Монографія розрахована на лекторів, пропагандистів, медичну громадськість та широке коло читачів.

Горішна О.В.

Чорнобиль залишається з нами. Чорнобильська катастрофа та стан здоров’я населення. Підсумки наукових досліджень. — Фонд Допомоги та Розвитку Дітям Чорнобиля, 2006. — 60 с.

Книга написана на основі наукових досліджень провідних вчених науково-дослідних інститутів України, Росії, Білорусії та інших країн світу з використанням статистичних даних Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України. Основна мета публікації — показати небезпечність дії радіаційного опромінення на організм людини, представити достовірні, обґрунтовані дані реального стану здоров’я потерпілого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС населення та невідповідність цих даних оптимістичним прогнозам, які були зроблені раніше і робляться сьогодні відповідними повноважними структурами (МАГАТЕ,

Чорнобильський форум, Міжнародний Комітет Радіаційного Захисту та ін.).

Гостра променева хвороба. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи/ За ред. д. м. н. О.М. Коваленка. — К., 1998. — 244 с.

У книзі розглянуто особливості клінічного перебігу гострого періоду променевої хвороби в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Головну увагу приділено результатам 10-річного спостереження за станом органів та систем, метаболічних процесів у постраждалих.

Описано лікувальні, реабілітаційні й профілактичні заходи, які було вжито щодо запобігання віддаленим наслідкам опромінення на стаціонарному, амбулаторному і санаторно-курортному етапах.

Здоров’я нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції / За ред. проф. М.М. Коренєва. — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. — 228 с.

У монографії підводяться підсумки 12-річного моніторингу стану здоров’я дітей і підлітків, які народилися в сім’ях ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Наведено динаміку клінічних, імунологічних, нейрогормональних, метаболічних та цитогенетичних характеристик та етапах пре- та пубертатного розвитку хлопців і дівчат. Запропоновано концепцію медико-психологічного супроводу на подальших етапах диспансерного нагляду у терапевтичній мережі та пропозиції стосовно адекватної профорієнтації цього контингенту.

Курбанова В.Є.

Епідеміологічний аспект радіаційного впливу: непухлинна захворюваність дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. — К., 1998. — 142 с.

Наукове дослідження присвячено питанням медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У монографії викладено сучасні результати епідеміологічних досліджень захворюваності непухлинної етіології у когорті дітей з опроміненою в період “йодного удару” щитовидною залозою. Описано методичні підходи, принципи та методики сучасної епідеміології неінфекційних захворювань стосовно до вивчення змін у здоров’ї дитячого населення, що зазнало впливу Чорнобильської катастрофи.

Лікування і профілактика захворювань природними та фізичними факторами постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / За ред. проф. М.В. Лободи. — К.: Альтерпрес, 2000. — 440 с.

З метою надання практичної допомоги санаторно-курортним та іншим медичним закладам, які використовують в лікування природні та преформовані фізичні фактори, при розробці тактики проведення лікувально-оздоровчих заходів та застосуванні методик лікування щодо постраждалих від Чорнобильської катастрофи, зроблена спроба узагальнити та систематизувати досягнення в санаторно-курортному лікуванні цієї категорії хворих і викласти матеріали в запропонованій книзі. На думку укладачів, ця книга може стати інформативно-методичним посібником для лікарів різного профілю та спеціальностей.

Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції / За ред. О.Ф. Возіанова, В.Г Бебешка, Д.А. Базики. — К.: ДІА, 2007. — 800 с.

В монографії підводяться підсумки 20-річних досліджень медичних наслідків Чорнобильської катастрофи: дозиметричних, епідеміологічних клінічних, радіобіологічних. Розглянуто актуальні медичні проблеми віддаленого післяаварійного періоду.

Для науковців та лікарів, які цікавляться проблемами радіаційної медицини.

Товстуха Є.С.

Фітотерапевтичні засоби проти радіації. — К.: Здоров’я, 1992. — 184 с.

Автор привертає увагу читачів до величезних можливостей природи у вирішенні найнагальніших проблем, які постали перед наукою внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Дається інформація щодо використання лікарських рослин як природних сорбентів, що обволікають отруйні фізичні та хімічні чинники і уповільнюють всмоктування їх у травному каналі людини.

Для медичних і фармацевтичних працівників, персоналу АЕС, військовослужбовців, працівників уранових рудників та всіх тих, хто зазнає негативного впливу техногенного радіаційного фону та шкідливих умов праці.

Тронько Н.Д., Богданова Т.И.

Рак щитовидной железы у детей Украины. Последствия Чернобыльской катастрофы. — К., 1997. — 200 с.; ил.

У монографії представлені дані про динаміку зростання кількості випадків раку щитовидної залози у дітей і підлітків України після аварії на Чорнобильській АЕС як в Україні в цілому, так і в найбільш постраждалих внаслідок аварії регіонах. Книга призначена для ендокринологів, патоморфологів, фахівців в галузі радіаційної медицини та біології.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Вибрані лекції з радіонуклідної діагностики та променевої терапії: Навчальний посібник / За ред. А.П. Лазаря. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 200 с.

В даний час викладання радіології проводиться комплексно і охоплює всі методи променевої діагностики. Тому пропонований навчальний посібник, складений колективом викладачів кафедри радіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доповнюється відомостями з радіонуклідної діагностики та променевої терапії.

Навчальний посібник написаний відповідно до вимог Болонської декларації, і розрахований на студентів вищих медичних закладів.

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: Навчальний посібник / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. проф. В.С. Тарасюка. — К.: Медицина, 2010. — 528 с.

У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С.Т.

Медицина надзвичайних ситуацій: Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2012. — 352 с.

У підручнику висвітлено основні положення з організації медичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження. Розглянуто питання, які стосуються основних положень міжнародного гуманітарного права, організації та функціонування Державної служби медицини катастроф, основних принципів організації лікувально-евакуаційного, санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів факультетів післядипломної освіти.

Bazyka D.A., Kulinich H.V., Pylypenko M.I.

Radiation Medicine: Textbook. — K.: AUS Medicine Publishing, 2013. — 224 p.; ill.

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізивних випромінень і їх взаємодії з матерією, механізми їхніх біологічних ефектів від первинних іонізації і збудження атомів до клінічних проявів на тканинному і організменному рівнях, патофізіологія і клініка уражень від загального і місцевого опромінення людини, стохастичні ефекти низьких доз опромінення і особливості радіаційних уражень за внутрішнього опромінення від інкоропорованих радіонуклідів. Уперше в радіаційній медицині вводиться поняття культури безпеки — головної ролі психології людини як в гарантовано безпечному користуванні усіма благами, що надає радіація, так і у виникненні радіаційних інцидентів різного масштабу і з різними соціально-економічними і медичними наслідками.

Для студентів вищих медичних закладів освіти.

Kovalsyky O.V.

Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging: Textbook / O. Kovalsky, D. Mechev, V. Danylevych. — Vinnitsa: Nova Knyha, 2013. — 496 p.; ill.

У підручнику представлені новітні досягнення медичної радіології, методипроменевої діагностики та принципи діагностики і візуалізації захворювань внутрішніх органів, алгоритми діагностики при дослідженні органів і систем, питання для самоконтролю та практичні завдання.

Для студентів вищих закладів медичної освіти, інтернів-радіологів та лікарів.

ПЕРІОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Белан В.Ю.

Чорнобильська катастрофа — як це було і що ми маємо сьогодні // Екологічний вісник. — 2011. — № 8 (листопад—грудень). — С. 24—26.

У процесі вивчення медичних наслідків аварії було виявлено ряд негативних змін у стані здоров’я різних груп опромінених людей, які не були передбачені. Виокремлюються 3 етапи у зміні стану здоров’я постраждалих після Чорнобильської катастрофи.

Гордєєва А.Д.

Порівняльна характеристика ранніх фаз розвитку подій під час аварій на Чорнобильській та “Фукусіма-1” атомних електростанціях // Екологічний вісник. — 2011. — № 2 (березень—квітень). — С. 24—25.

У статті наводиться порівняльна характеристика ранніх фаз розвитку подій під час аварій на Чорнобильській АЕС (1986 р.) та АЕС “Фукусіма-1” (2011 р.).

Зербино Д.Д., Колинковский А.Н.

Экологическая патология: проблема превентивной медицины. Концепция первичной профилактики // Мистецтво лікування. — 2013. — № 8 (104). — С. 42—47.

У статті представлені масштаби впливу аварії на Чорнобильській атомній електростанції, ранні та віддалені наслідки аварії.

Соловйова О.

Чорнобиль: 25 років потому // Охорона праці. — 2011. — № 4. — С. 56—58.

Стаття присвячена катастрофі на Чорнобильській АЕС, розвитку подальших подій та перспективам вирішення проблем, пов’язаних з ЧАЕС.

Торбін В.Ф., Вороненко В.В.

Психічне здоров’я постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції // Галицький лікарський вісник. — 2013. — № 3. — С. 95—98.

Стаття присвячена аналізу психологічних наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Дія комплексу факторів негативного впливу цієї аварії на організм людини відноситься до екстремальних.

Чернобыльская катастрофа — 27 лет спустя // Лучевая диагностика, лучевая терапия. — 2013. — № 2—3. — С. 6—8.

Представлені огляди зі статей провідних вчених за останні роки, присвячені медичним проблемам катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Виконавець головний бібліотекар Сафронова С.М.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua