«Чайковський Юрій Богданович –

засновник школи нейроморфології»:

до 70-ти річчя від дня народження

 

29 червня 2021 р. Чайковському Юрію Богдановичу, Президенту Наукового товариства  анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів  України,  члену-кореспонденту  НАМН  України,  професору виповнюється 70 років. Більшу частину свого життя  вчений  присвятив  науці,  пройшовши  шлях  від  аспіранта до члена-кореспондента НАМН України. Результатом наукової діяльності Чайковського Ю. Б. є  визнання науковою  громадськістю  в  Україні  та  світі досягнень  вченого у  галузі  експериментальної  морфології  та нейрогістології. 

До ювілейної дати вченого спеціалісти Бібліотеки Національного медичного університету  імені О. О. Богомольця підготували презентацію книг Чайковського Ю. Б., які представлені у фонді наукової медичної літератури.

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua