Подарунок бібліотеці

Кафедра медичної психології,

психосоматичної медицини та психотерапії

 

Колектив бібліотеки висловлює подяку кафедрі медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця за поповнення фонду навчальною літературою.
У подарунок отримано навчальні посібники в кількості 82 примірника:

 

 


 

 

Чабан О. С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології : монографія / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович. – Київ : Вид. дім Медкнига, 2019. – 168 с.: іл. – (Серія «Бібліотечка практикуючого лікаря»).

 

 

 

 

 

Практична психосоматика: депресія : навч. посіб. / за заг. ред. О. О. Чабана, О. О. Хаустової. – Київ : Вид. дім Медкнига, 2020. – 216 с. – (Серія «Бібліотечка практикуючого лікаря»).

 

 

 

 

 

 

 

Практична психосоматика: тривога : навч. посіб. / за заг. ред. О. О. Чабана, О. О. Хаустової. – Київ : Вид. дім Медкнига, 2022. – 144 с. – (Серія «Бібліотечка практикуючого лікаря»).

 

 

 

 


 

Практична психосоматика: діагностичні шкали : навч.посіб. / О. С. Чабан [та ін.]; Нац. мед. ун. імені О. О. Богомольця, Всеукр. асоціація психосоматичної медицини. – Київ : [Б.в.], 2018. – 108 с.

 

 

 

 

 

 

Комунікативні навички лікаря : підруч. для студентів вищих мед. навч. закл. та фахівців практ. мед. / О. С. Чабан [та ін.]; за заг. ред. О. О. Чабана. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Видавець Заславський О. Ю , 2021. – 434 с.

 

 

 

 

 

Чабан О. С. Burn out синдром, або як не перетворити роботу в ось такий рюкзачок : метод. рек. з виявлення, запобігання та корекції синдрому професійного вигорання / О. С. Чабан, А. О. Дорохіна. – [Б.м. : Б.в.] – 51 с.

 

 

 

 

 

 

 

Психосоматичні розлади в практичній медицині / за ред. О. О. Чабана. – Київ : Доктор-Медіа-Груп , 2020. – 106 с. – (Практикум лікаря).

 

 

 

 

 

 

Хронічний біль/ За ред. О. О. Чабана. – Київ : Доктор-Медіа-Груп , 2019. – 86 с. – (Практикум лікаря).

 

 

 

 

 

 

 

Communication skills : lectures short course / Bogomolets National Medical University ; [O. Chaban, O. Khaustova. A. Asanova ; gen. ed. O. Chaban]. – Kyiv : LAT & K, 2017. – 152 p.

 


вересень 2022 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua