На допомогу студенту

Кафедра гігієни та екології

 

Колектив бібліотеки висловлює подяку члену-кореспонденту НАМН України, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Василю Гавриловичу Бардову та співробітникам гігієнічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця за наданий доступ до електронних версій підручників українською та англійською мовами:
Гігієна та екологія : підручник / В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 472 с.
Hygiene and Ecology : student book / V. G Bardov, S. T. Omelchuk, N. V. Merezhkina [et al.] ; ed. by V. G. Bardov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2022. – 456 p.
У підручнику викладено теоретичні основи, методологію, мету і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів.

З підручниками можна ознайомитись в інституційному репозитарії за посиланнями: 

(натисніть на фото), або відкривши зібрання Навчальні видання кафедри гігієни та екології у репозитарії Національного медичного університету.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 вересень 2022 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua