Подарунок бібліотеці 

 

Колектив бібліотеки висловлює подяку кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за подарований екземпляр підручника:

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: підручник для студентів стомат. фак. ВМНЗ освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, дитячих стоматологів / Л. О. Хоменко, О. І. Остапко, Н. В. Біденкота ін. ; за ред. проф. Л. О. Хоменко. – 2-е вид., виправл. та доповн. – Київ : Книга-плюс, 2021. –312 с.

У підручнику висвітлено питання доклінічного курсу дитячої терапевтичної стоматології, зокрема організація роботи стоматологічного кабінету, сучасні методи дезінфекції та стерилізації, особливості анатомічної будови тимчасових і постійних зубів. Велику увагу приділено сучасним методам препарування та пломбування каріозних порожнин I-V класу в тимчасових і постійних зубах. Наведено характеристику пломбувальних матеріалів та адгезивних систем. Великий розділ присвячено особливостям ендодонтичної техніки та пломбування кореневих каналів зубів у дітей.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, дитячих стоматологів.

З підручником можна ознайомитися та взяти в користування у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, бібліотека, 1-й поверх, кімната № 4).

 

липень 2022 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua