Подарунок бібліотеці 

 

  Колектив бібліотеки висловлює подяку в. о. завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Єфименку Владиславу Петровичу за подаровані екземпляри навчальної літератури: Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : нац. підруч. / Л. М. Яковенко, В. Г. Черкасов, І. Л. Чехова та ін. ; за ред. проф. Л. М. Яковенко. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Київ : Медицина. 2022. – 496 с. Підручник оновлено та доповнено новими матеріалами щодо етіології та патогенезу, клінічного перебігу й діагностичних підходів при запальних, травмiвних, пухлинних процесах і вроджених вадах розвитку щелепно-лицевоï ділянки в дітей. Підручник відповідає програмам, затвердженим МОЗ України, і є національним базовим виданням. Для студентів стоматологічного і педіатричного факультетів вищих медичних закладів освіти України, лікарів-інтернів та лікарів-стоматологів.

Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки / За загал. ред. професора Л. М. Яковенко. – Київ: Книга-плюс, 2022. – 164 с. Навчальний посібник «Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки» створено колективом авторів кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, кафедри ортодонтії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. У посібнику розглянуто методи обстеження дітей із хiрургiчними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки на основі авторських карт обстеження з описом основних показників додаткових методів дослідження. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає сучасній програмі навчання. Для студентів, лікарів-інтернів стоматологічного факультету україномовної форми навчання вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації, щелепно-лицевих хірургів, хірургів-стоматологів, логопедів та лікарів-ортодонтів. Робочі зошити для самостійної роботи студентів 4 – 5 курсів навчальної дисципліни : «Дитяча хірургічна стоматологія».

З навчальною літературою можна ознайомитися та взяти її в користування у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, бібліотека, 1-й поверх, кімната № 4).

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

липень 2022 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua