Подарунок бібліотеці

 

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця висловлює подяку докторові медичних наук України, професорові, завідувачу кафедри гістології та ембріології Чайковському Юрію Богдановичу за подарований підручник англійською мовою:

  • Чайковський Ю. Б. Нейрогістологія: підручник / Ю. Б. Чайковський. – Київ: Книга-плюс, 2021. – 162 с.

Підручник, присвячений нейрогістології, створений на основі курсу лекцій, прочитаних автором на кафедрі клінічної анатомії та оперативної хірургії Київського інституту підвищення кваліфікації лікарів та кафедра гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. У підручнику розглядаються питання мікроскопічної будови нервової тканини та органів центральної та периферичної нервової системи, гістофізіології нейронів та нейроглії. Початкові етапи ембріогенезу нервової тканини, охарактеризовано формування та розвиток спинного мозку та головного мозку. Наприкінці кожної глави є перелік посилань, переважно за останні 10 років. Підручник проілюстрований великою кількістю малюнків, зроблених особисто автором. Також представлені мікрофотографії деяких українських нейрогістологів.

Підручник призначений для аспірантів, молодих учених, факультетів кафедр гістології, цитології та ембріології, невропатологів та нейрохірургів, щоб отримати більш глибоке уявлення про нейрогістологію.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua