Подарунок бібліотеці

 

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця висловлює подяку завідувачу кафедри  менеджменту охорони здоров’я, професору Парію В. Д. за подарований комплект підручника:

– Економіка охорони здоров’я : підручник / Мін-во охорони здоров’я України, НМУ імені О. О. Богомольця ; за ред. проф. Парія В. Д. – Житомир : ВД  «Бук-Друк», 2021. – 228 с.

    У підручнику висвітлені основні економічні механізми в сфері охорони здоров’я, описані зміни у фінансуванні, запроваджені під час реформування галузі, окреслені питання оцінки медичних технологій, наведені нові організаційно-правові форми господарювання закладів охорони здоров’я, особливості формування ринкових відносин, організації маркетингової діяльності медичного закладу.

     Підручник розрахований для студентів, слухачів циклів безперервної професійної освіти, керівників медичних закладів, аспірантів, магістрів, інтернів, лікарів та менеджерів сфери охорони здоров’я.

     Коплект підручника буде представлено для користування у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, бібліотека, кімната № 4).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua