Черкасов Віктор Гаврилович – вчений, анатом,

доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри описової та клінічної анатомії,

заслужений діяч науки і техніки України:

до 70-річчя від дня народження

 

Разом з учнями професора В. Г. Черкасова –  завідувачкою кафедри описової та клінічної анатомії НМУ імені О. О. Богомольця, доктором медичних наук, професоркою Іриною Дзевульською, завідувачем кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктором медичних наук, професором Олександром Ковальчуком та кандидатом медичних наук, доцентом кафедри описової та клінічної анатомії НМУ імені О. О. Богомольця Олександром Маліковим – працівники бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували бібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження видатного вченого.

         

Черкасов Віктор Гаврилович (05.01.1953 – 20.09.2020) – вчений, анатом і педагог, доктор медичних наук (1990), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2009), завідувач кафедри анатомії людини (нині описової та клінічної анатомії) (2004-2020), начальник науково-дослідного сектора (2003-2008), декан медичного факультету № 1 (2008-2013).

Віктор Гаврилович Черкасов народився 5 січня 1953 року у місті Кропивницький (до 2016 р. Кіровоград). Медичну освіту здобув у Київському медичному інституті, закінчивши лікувальний факультет у 1976 році з відзнакою. У тому ж році вступив до аспірантури на кафедру анатомії і 40 років присвятив науці анатомії людини. Був учнем видатного науковця член-кореспондента НАПН України, професора І. І. Бобрика.

Наукові дослідження: ультраструктурні аспекти розвитку кровоносних і лімфатичних судин; експериментальне моделювання патологічних процесів, історія морфології, методичні засади викладання анатомії людини. Кандидатська дисертація "Гемомікроциркуляторне русло тимуса людини пренатальному періоді морфогенезу" (1980).

Докторська дисертація "Мікроциркуляторне русло органів імунної системи людини в пренатальному періоді онтогенезу" (1990).

Серед біля 400 наукових праць Черкасова В. Г. 9 монографій, 15 навчальних посібників, 10 підручників, 3 атласи. Один із підручників з анатомії, який видається трьома мовами та досі перевидається, став базовим для студентів та фахівців галузі. На його науковий доробок зареєстровано 12 патентів та авторських свідоцтв. Віктор Гаврилович підготував 6 докторів та 11 кандидатів медичних наук. До майбутніх молодих вчених він ставився об'єктивно і толерантно.  Більшість його учнів сьогодні очолюють кафедри.

Як видатний вчений, фахівець високого рівня, людина твердої громадської, наукової та педагогічної позиції, В. Г. Черкасов, займав провідні керівні та соціально активні посади: секретар, член та голова спеціалізованої вченої ради при НМУ ім. О.О. Богомольця;  член спеціалізованої вченої ради при  Вінницькому НМУ ім. Пирогова; Академік Міжнародної академії інтегративної анатомії (МАІА); Віце-президент наукового товариства АГЕТ України (1992-2020); Голова Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Морфологія людини" (2010-2020); редактор фахового журналу "Вісник морфології"; член редакційних колегій фахових видань України. Як видатний морфолог був відомий за кордоном.

Талановитий науковець, активний в організації навчального процесу в Україні, Віктор Гаврилович за свої досягнення був нагороджений: у 2006 році за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм Указом Президента України був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; у 2009 році отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; у 2019 році нагороджений «Золотою медаллю Беца» Наукового товариства анатомів, гістологів та топографоанатомів України та мав інші дипломи і відзнаки.

Окремо заслуговує на увагу його діяльність по опрацюванню та популяризації анатомічної колекції кафедри описової та клінічної анатомії, яку він очолював з 2004 року. Саме за ініціативою Віктора Гавриловича проведено повну каталогізацію препаратів. А від його екскурсій кафедрою всі були у захваті, тому що знання професора були енциклопедичними.

Значною сторінкою в його науково-дослідницькій діяльності був 2010 рік, коли Віктор Гаврилович брав участь у дослідженнях останків саркофагу Київського князя Ярослава Мудрого у Софійському Соборі. За це наукове дослідження професора Черкасова В. Г. Національний заповідник "Софія Київська" нагородив Почесною грамотою.

 До ювілейної дати від дня народження професора Черкасова Віктора Гавриловича працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт морфолога. Виставка знаходиться в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната 17).

Науковий доробок Черкасова В. Г. представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця», електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

 

Loading...

 

 січень 2023 року

         

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua