Ципріян Віктор Іванович – лікар-гігієніст,

доктор медичних наук, професор:

до 85-річчя від дня народження

 

Ципріян Віктор Іванович (30.10.1937 – 05.08.2012) – лікар-гігієніст широкого профілю, доктор медичних наук (1979), професор (1980), член-кореспондент АМН України (2007), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), завідувач кафедри загальної гігієни (1982–1985), комунальної гігієни (1985–1987), кафедри гігієни харчування (1987–2010) НМУ імені О. О. Богомольця, головний дієтолог МОЗ України (2005), учасник міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, член двох Спеціалізованих Рад («Гігієна» – 14.02.01, «Товарознавство харчових продуктів» – 05.18.15), голова Проблемної комісії МОЗ України «Наукові основи гігієни харчування» й голова Комісії з нормування та регламентування хімічних та біологічних речовин у харчових продуктах та продовольчій сировині Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

Народився Віктор Іванович Ципріян у м. Києві. У 1965 р. закінчив (з відзнакою) санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця та був залишений для подальшого навчання в аспірантурі при кафедрі комунальної гігієни. Працював на кафедрі комунальної та пропедевтичної гігієни, де пройшов шлях від аспіранта до професора. Брав участь у розробці Концепції Державної політики у галузі харчування населення України. Учень Р. Д. Габовича та Є. Г. Гончарука. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Влияние фтора питьевой воды на возрастные изменения процессов регуляции», а в 1978 р. – докторську дисертацію на тему: «Экспериментально-теоретическое обоснование гигиенических мероприятий по защите источников водоснабжения питьевой воды от загрязнения пестицидами». У 1987 р. професора В. І. Ципріяна обрано на посаду завідувача кафедри гігієни харчування, де він відразу підключився до процесу удосконалення викладання гігієни харчування. За його безпосередньої участі розроблено методичні основи викладання таких розділів: вивчення фактичного харчування різних груп населення України, гігієнічні вимоги до сучасних технологій виробництва, зберігання і реалізації продуктів харчування. Узагальнення багаточисельних даних про причини харчових отруєнь дозволило розробити сучасну класифікацію харчових отруєнь. Спільно зі співробітниками кафедри розроблено рецептури та технології виробництва, встановлено показники безпеки та біологічної цінності понад 60 харчових продуктів.

У 2003 р. Віктора Івановича прийнято до членів Міжнародної організації «Нутріціології та мікроелементології». Наукові досягнення професора та його учнів пов’язані з вивченням стану фактичного харчування населення різних регіонів України, оцінкою рівня трансаліментарного шляху навантаження організму людини важкими металами та радіонуклідами, розробкою заходів з профілактики нутрієнтних дефіцитів в умовах дії несприятливих чинників навколишнього середовища. Наукові дослідження спрямовані на підвищення специфічної дії раціонів харчування та дієт за рахунок включення спеціальних продуктів харчування й біологічно активних добавок на основі природних речовин з парафармакологічними властивостями (зародки пшениці, джерела каротиноїдів, токоферолів та жирних кислот родини w-3, цикорій, проросле зерно, альгінати, висівки, геністеін сої, стевія, біофлавоноїни) для первинної та вторинної профілактики аліментарних захворювань, забезпечення екологічно захисного харчування. Вагомий внесок зроблено для аліментарної профілактики антиоксидантної недостатності обмінних процесів, що виникають під впливом радіації, ожиріння, залізодефіцитних станів та онкологічних захворювань.

В. І. Ципріян є автором 200 наукових праць, зокрема 6 монографій, 7 авторських свідоцтв та патентів. Співавтор 9 підручників та навчальних посібників. Редактор та співавтор першого україномовного підручника з гігієни харчування. Для працівників санітарно-епідеміологічної служби підготував понад 25 різних методичних та інформаційних матеріалів. Наукова школа професора налічує 9 кандидатів та одного доктора медичних наук.

До ювілейної дати від дня народження Ципріяна Віктора Івановича працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт лікаря-гігієніста, яка експонується в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната 17), а також інформаційний список творчого доробку вченого «Ципріян Віктор Іванович – відомий лікар-гігієніст, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України: (до 85-річчя з дня народження)».

 

 

Науковий доробок В. І. Ципріяна широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця»електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

 

 

жовтень 2022 року

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua