Чеботарьова Віра Дмитрівна - лікар-педіатр,

доктор медичних наук, професор:

до 100-річчя від дня народження

 


Чеботарьова Віра Дмитрівна (23.09.1922–18.08.2001) - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, декан педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1966–1976, 1984–1990), заслужений працівник народної освіти України.
Після закінчення Київського медичного інституту з 1951 по 1955 рік навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі госпітальної педіатрії.
Кандидатську дисертацію на тему «Течение пневмонии у детей раннего возраста при комплексном лечении» Віра Дмитрівна захистила в 1955 році, яку виконала під керівництвом члена-кореспондента АМН СРСР, професора О. М. Хохол. У 1959–1960 рр. працювала доцентом кафедри педіатрії лікувального факультету, з 1960 р. – доцентом кафедри пропедевтики педіатрії.
В 1967 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Деякі питання патогенезу, лікування і профілактики ревматизму у дітей», науковими консультантами якої були професор О. С. Кошель-Плескунова і професор Є. Ф. Шамрай.
Професор В. Д. Чеботарьова – автор понад 150 наукових праць, із яких 14 видані за кордоном, трьох монографій і багатьох глав в підручниках і посібниках, п’яти методичних рекомендацій і трьох винаходів.
Праці професора В. Д. Чеботарьової присвячені актуальним питанням клінічної педіатрії. Істотний внесок вчена зробила в удосконалення методів лікування пневмонії, у розуміння сутності патогенезу ревматизму і розробку раціональних методів його лікування та профілактики. Вперше у клініці і в експерименті було доведено важливу патогенетичну роль судинної проникності і порушення мікроциркуляції при ревматизмі, що дозволило удосконалити терапію захворювання.
В 1965 р. професор В.Д. Чеботарьова представила блискучу роботу на IX Міжнародному конгресі педіатрів (Японія), присвячену новим аспектам патогенезу ревматизму. Її обирають почесним членом Європейського товариства з вивчення мікроциркуляції. В. Д. Чеботарьова була прекрасним педагогом і методистом. Велику увагу вона приділяла удосконаленню педагогічного процесу, підготовці викладачів і наукових працівників.
Під її керівництвом були видані навчальні посібники з пропедевтики дитячих хвороб для студентів, які користуються великою популярністю. Віра Дмитрівна була чудовим лектором, здатним просто і доступно висвітлювати складні питання клінічної педіатрії. В. Д. Чеботарьова була талановитим організатором. Протягом 16 років (1966–1976, 1984–1990 рр.) очолювала педіатричний факультет і багато сил та енергії вкладала у його розвиток, а також у підготовку цілого покоління висококваліфікованих лікарів-педіатрів. Її принциповість, висока вимогливість, доброзичливість, загострене відчуття справедливості забезпечили високий авторитет серед студентів і колег.
Багато років професор В. Д. Чеботарьова була головою циклової методичної комісії педіатричних дисциплін, заступником голови спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, членом Правління Республіканського товариства дитячих лікарів, членом редакційної колегії журналу «Педіатрія, акушерство та гінекологія».
Педагогічний, науковий і клінічний внесок професора В. Д. Чеботарьової у вітчизняну педіатрію відзначений вищою нагородою України – Почесною грамотою Президії Верховної Ради, значком «Відмінник охорони здоров’я», почесним званням «Заслужений працівник народної освіти України», медалями та Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я.
До ювілейної дати від дня народження Чеботарьової Віри Дмитрівни працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували «Інформаційний список літератури» вченої та виставку наукових робіт лікаря-педіатра. Виставка експонується в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната 17).
Науковий доробок Чеботарьової В. Д. широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця», електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

 

вересень 2022 року

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua