«Яворовський Олександр Петрович – відомий вчений у галузі профілактичної медицини»:

 до 70-ти річчя від дня народження

 

Яворовський Олександр Петрович (13.10.1951) – відомий учений в галузі профілактичної медицини, досвідчений педагог та громадський діяч, академік НАМН України (з 2007), доктор медичних наук (1991), професор (1992), заслуженого діяч науки і техніки (2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (з 1993).

У 1969 році Олександр Петрович Яворовський став студентом першого курсу санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту (тепер – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця), який закінчив з відзнакою в 1975 році. За рекомендацією Вченої ради університету О. П. Яворовський вступив до аспірантури кафедри гігієни праці і професійних хвороб (з 2017 року – гігієни та екології № 2). З цією кафедрою пов'язане все його творче життя. Саме на цій кафедрі він професійно та науково зростає від асистента (1978 р.), доцента (1987 р.) до професора (1991 р.) та завідувача кафедри (1993 р.). Діяльність завідувача кафедри допомогла проявитися таланту керівника, який повно розкрився у наступні роки, коли Олександр Петрович Яворовський обіймає посаду спочатку декана медико-профілактичного факультету, реорганізованого у медичний факультет № 4 (період з 1992 по 2003 р.), а згодом (2003 р.) – проректора з науково-педагогічної роботи рідного навчального закладу.

Після закінчення аспірантури Олександр Петрович Яворовський в 1979 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Порівняльна токсиколого-гігієнічна характеристика і профілактика інтоксикацій епоксидними смолами УП-650 і УП-650Т», а у 1991 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Гігієна праці при одержанні та переробці епоксидних смол і пластичних мас».

Відомий в Україні фахівець у галузі гігієни i токсикології синтетичних полімерів i пластичних мас, пестицидів, інших видів хімічних сполук i композитних матеріалів, комбінованої i поєднаної дії фізичних i хімічних чинників довкілля, зокрема іонізуючого випромінювання, пестицидів i солей важких металів. Уперше провів системні натурні гігієнічні та епідеміологічні дослідження, які дали змогу встановити закономірності формування професійного здоров’я у виробництві епоксидних матеріалів. У результаті аналізу токсиколого-гігієнічних характеристик більш ніж 160 нових епоксидних смол, клеїв, лаків, фарб, компаундів установив параметри токсичності i небезпечності та з’ясував механізм ушкоджуючої дії епоксидних сполук на молекулярному рівні. Дослідив об’єктивну залежність загальнотоксичної, сенсибілізуючої, мутагенної, ембріогонадотоксичної, канцерогенної дії епоксидних сполук від фізико-хімічних властивостей, будови молекули i квантово-хімічних характеристик. Розробив алгоритм i вивів математичні формули для прискореного гігієнічного нормування таких сполук.

Яворовський Олександр Петрович – член-кореспондент НАМН України (з 2007), а з 2017 р. – академік НАМН України, заступник академіка-секретаря відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України. Голова комісії з питань гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічної регламентації МОЗ України. Консультант консультативно-експертної групи з лікарської токсикології Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з гігієни, соціальної медицини і мікробіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член спеціалізованої вченої ради Інституту медицини праці НАМН України. Член редакційних рад журналів: «Український журнал з проблем медицини праці», «Довкілля і здоров'я», «Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця», «Туберкульоз. Легеневі хвороби. Віл-інфекція», «Клиническая инфектология и паразитология», «Східноєвропейський журнал громадського здоров’я».

Професор Яворовський О. П. є автором більш як 650 наукових публікацій, зокрема 17 монографій, 35 підручників та навчальних посібників, 27 словників, довідників та інших науково-методичних видань, а також освітньо-професійних стандартів (освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньопрофесійних програм) для підготовки спеціалістів за фахом «лікувальна справа», «медикопрофілактична справа», «педіатрія» та 13 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Наукова діяльність професора Яворовського Олександра Петровича відзначена рядом державних нагород. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2001), він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), Почесною грамотою Верховної Ради України (до 175-річчя НМУ), відзнакою «Знак пошани НАМН України» (2017). Як автор підручника «Загальна гігієна (пропедевтика гігієни)» удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1997). Йому присуджені академічні премії Президії НАМН України за серію наукових праць «Комбінована дія екзогенних хімічних речовин та радіонуклідів» (2001), підручник «Комунальна гігієна» (2004); цикл наукових праць «Репресовані і реабілітовані вчені-гігієністи праці: повернення забутих імен і вітчизняних наукових пріоритетів» (2009). О. П. Яворовський – почесний громадянин міста Богуслав Київської області.

З нагоди 70-річчя від дня народження Олександра Петровича Яворовського спеціалістами бібліотеки НМУ підготовлено: книжкову виставку «Яворовський Олександр Петрович – відомий вчений у галузі профілактичної медицини», інформаційний список літератури «Яворовський Олександр Петрович – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: до 70-річчя від дня народження». Виставка експонується в Бібліотеці (стоматологічний корпус, бібліотека, 2-й поверх).

Науковий доробок професора О. П. Яворовського широко представлено в алфавітному, систематичному та  електронному каталогах, електронній базі «Наукові праці вчених НМУ імені О. О. Богомольця»імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця», інституційному репозитарії.

 

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua