Роботи наших студентів

 

2021

 

Байбороша Юлія – Особливості шкільних страхів у дітей молодшого шкільного віку

Бровко Анастасія – Психологія любові юнаків і дівчат

Вершигора Вікторія – Психологічні аспекти сексуальної освіти дітей молодшого шкільного та підліткового віку

Горобець Вікторія - Особливості комунікативних установок у різних типів особистості

Давиденко Дарина – Впевненість у собі та її соціально-психологічні особливості у підлітків

Зубова Анастасія – Вплив соціуму на формування самооцінки

Криль Олександра Миколаївна – Гіперактивність дитини в контексті її соціальних взаємовідносин

Малік Анастасія – Розвиток самооцінки в юнацькому періоді

Малюк Наталія – Особливості розумових процесів у юнацькому віці

Плитчук Христина – Особливості взаємовідносин батьків з підлітками

Сачко Катерина – Вплив сімейного виховання на формування особистості

Скильнік Відана – Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрвлості психолога

Тарасенко Ольга – Дослідження залежності групової ролі від тривожностей особистості в малих групах

Цибенко Дар’я – Домінучі установки особливості та їх впливи на успіх у діяльності

Чесницька Сніжана – Фрустрація як чинник мотиваційних змін у навчанні студентів

Шаблевська Тетяна – Особливості копінг-стратегій у подоланні стресу в професійній діяльності лікаря

  

 

2020

 

Беспалова Валерія – Адаптація до навчання у ВНЗ студентів медико-психологів

Бойканич Марія – Психологічні характиристики прояву агресії у навчальному процесі

Горобей Аліна – Особливості мотивації, досягнення успізу студентів у навчанніє

Кабанець Анна – Особливості мислительних процесів в юнацькому віці

Колбасинська Ольга – Ґендерні особливості проявів захворювань серцево-судинної системи у пацієнтів

Легінь Олександра – Особливості емоційного інтелекту в системі професійної компетенції особистості

Морозюк Катерина – Психологічні особливості кібербулінгу як форми віртуальної агресії у підлітків

Поправка Анастасія – Гендерні стереотипи та їх вплив на конфліктні ситуації

Сташенко Станіслав – Синдром емоційного вигорання у студентів медиків. Різниця ступенів вигорання чоловічої та жіночої статі

Строкіна Сніжана – Особливості сприйняття художніх образів

Цибенко Дар’я – Особливості поведінки особистості у стресових ситуаціях

Шаблевська Тетяна – Психологічні особливості уявлень про сенс любові у сучасної молоді

Янчук Тетяна - Залежність конфліктності від рис характеру особистості

 

2019

 

Голіброда Анастасія – Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку

Данильчук Регіна – Особливості розвитку самооцінки у молодшому шкільному віці

Заболотня Марія – Невербальна комунікація як складова процесу спілкування

Зеленько Єлизавета – Дослідження стигматизації як однієї з причин виникнення та прогресування психоемоційних розладів

Криль Олександра – Дослідження властивостей нейродинамічних функцій та працездатності головного мозку в умовах сенсорної депривації

Максименко Олександра – Соціально-психологічна характеристика спілкування в процесі спільної групової діяльності

Поправка Анастасія – Ґендерні відмінності у побудові міжособистісних відносин в юнацьклму віці

Сташенко Станіслав – Вплив тривожності на осіб юнацького віку, що навчаютьсяв медичному університеті

Янчук Тетяна – Взаємозв’язок самооцінки та рівня тривоги

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua