Положення про академічну доброчесність

Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

 

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Loading...

 

 

НОРМАТИВНА БАЗА

 

Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту»

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту»

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» (від 26 жовтня 2017 року №1/9-565)

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650)

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості,  створення умов для реалізації найобдарованіших студентів, покращення іміджу українських університетів.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтятьової – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т. В. фінікова, А. Є. Артюхова. – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (МОН)

Культура академічної доброчесності: роль бібліотек

Програма «Академічна доброчесність та бібліотеки»

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад. : А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 36 с.

 

 жовтень 2021 року

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua